• مدت زمان فرایند طراحی و ساخت تا تحویل سفارش 7 روز کاری می‌باشد.
  • پس از ثبت سفارش، فرآیند طراحی آغاز و نهایت ظرف 72 ساعت طرح‌های اولیه برای شما ارسال می‌شوند.
  • پس از تائید طرح‌ها از سمت شما فرآیند ساخت آغاز می‌شود. (امکان وجود اندکی تفاوت میان طر‌ح‌ها و فرم ساخته شده (نهایی)، به دلیل ماهیت دست‌ساز بودن کارها وجود دارد.)
  • استودیو خال، ساخت فرم‌های موجود (عکس از کار ساخته شده) و یا شمایل پردازی (به عنوان مثال بال، درخت و ...) را انجام نمی‌دهد.
   (شمایل پردازی بدین صورت انجام می‌شود که استودیو خال با سبک سیاق خود براساس شمایل ذکر شده (به عنوان مثال بال) طراحی می‌کند و تک‌ساخته را می‌سازد.)
  • هنگام ثبت سفارش مبلغ 100.000 هزار تومان به عنوان هزینه‌ی طراحی دریافت می‌گردد. در صورت لغو سفارش پس از مشاهده‌ی طرح‌های اولیه توسط شما، مبلغ دریافت شده برگردانده نخواهد شد.
  • کلیه‌ی ارتباطات بین استودیو خال و شما از طریق واتس‌اپ خواهد بود.